Viralliset kilpailusäännöt

1. Järjestäjä

Oy Hartwall Ab, PL 200, 00371 Helsinki (Jäljempänä "Järjestäjä")

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kilpailuun eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä.

3. Kilpailuaika

Kilpailu voimassa 3.6.2013 - 2.8.2013. Osallistumista kilpailuun ei hyväksytä kilpailuajan päättymiseen jälkeen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

4. Kuinka osallistua kilpailuun

Kilpailuun voi osallistua osoitteessa www.voitakesäkeittiö.fi tai lähettämällä postikortin osoitteeseen Activeark JWT, Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki, Suomi.

EI OSTOPAKKOA.

5. Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Kaikki osallistujien yhteystiedot pysyvät salaisena koko kampanjan ajan.

6. Palkinnot

Hartwall arpoo 3.6.2013-2.8.2013 välisenä aikana neljäkymmentä (40) kappaletta grillilahjakorttia. Yhden palkinnon arvo on 250 euroa. Kaikkien 3.6.2013-2.8.2013 välisenä aikana osallistuneiden kesken arvotaan kesäkeittiö, jonka arvo on 30 000 euroa.

7. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Kaikkien osallistujien on oltava 18 vuotta täyttäneitä. Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista matkakuluista ja/tai majoituskuluista.

8. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Kaikki palkinnon vastaanottajat vapauttavat Järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.

Järjestäjä ei myöskään vastaa minkään ulkopuolisen tahon aiheuttamista ongelmista.

9. Verot

Järjestäjä sitoutuu maksamaan näissä virallisissa säännöissä mainitusta palkinnosta aiheutuvan mahdollisen veron. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

10. Palkinnon luovutus/Julkisuus

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

11. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.

12. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä säännöt.

13. Hartwall pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.